Dynamika vegetace a sukcese

Studium sukcese bylo započato v roce 1985 v rámci projektu Sukcese na opuštěných polích v území Chelčic na pracovišti Ústavu půdní biologie AV ČR v Českých Budějovicích (Matějka, 1990). Pro tento účel byly vybrány výzkumné plochy v jižních Čechách, v území mezi Netolicemi a Chelčicemi (viz lokalizace ploch, kde jsou uvedeny i odkazy na publikované výsledky). Výzkum na těchto plochách probíhá do současnosti. Poslední výsledky studia vegetace na opuštěných polích v jižních Čechách analyzuje Matějka (2018).

Fotografie výzkumných ploch u Chelčic

 

V rámci studia rostlinných společenstev byla opakovaně věnována pozornost vyhodnocení dlouhodobé změny struktury různých typů vegetace. Následující články přinášejí některé nové poznatky v této oblasti.

Literatura

Matějka K. (1990): Struktura a funkce společenstev primárních producentů ve vztahu k půdní složce ekosystémů. [Structure and functions of the primary producer communities in relation to the soil component of ecosystems] - Ms. [Depon in: Ústav půdní biologie, BC AV ČR, České Budějovice]

Matějka K. (2018):Sukcese vegetace na opuštěných polích v oblasti Chelčic (jižní Čechy). [Succession of the vegetation on abandoned fields in the Chelčice region (southern Bohemia)]

Některé další příspěvky na téma dynamika společenstev a sukcese je možno nalézt v sekci publikace.

 


© Karel Matějka - IDS (2011-2018)