Dynamika vegetace a sukcese

Studium sukcese bylo započato v roce 1985 v rámci projektu Sukcese na opuštěných polích v území Chelčic na pracovišti Ústavu půdní biologie AV ČR v Českých Budějovicích (Matějka, 1990). Pro tento účel byly vybrány výzkumné plochy v jižních Čechách, v území mezi Netolicemi a Chelčicemi (viz lokalizace ploch, kde jsou uvedeny i odkazy na publikované výsledky). Výzkum na těchto plochách probíhá do současnosti. Poslední výsledky studia vegetace na opuštěných polích v jižních Čechách analyzuje Matějka (2018, 2022). Na plochách jsou opakovaně pořizovány fytocenologické snímky v jednoletých až víceletých intervalech (viz data fytocenologických snímků).

Fotografie výzkumných ploch u Chelčic

 

V rámci studia rostlinných společenstev byla opakovaně věnována pozornost vyhodnocení dlouhodobé změny struktury různých typů vegetace. Rozsáhlá pozornost byla věnována sledovány dynamiky horských lesů po rozpadu stromovéhopatra způsobeného velkoplošnou gradací lýkožrouta smrkového (Výzkum v povodí jezer Šumavy). Následující články přinášejí některé nové poznatky o dynamice vegetace.

Literatura

Matějka K. (1990): Struktura a funkce společenstev primárních producentů ve vztahu k půdní složce ekosystémů. [Structure and functions of the primary producer communities in relation to the soil component of ecosystems] - Ms. [Depon in: Ústav půdní biologie, BC AV ČR, České Budějovice]
Matějka K. (2018):Sukcese vegetace na opuštěných polích v oblasti Chelčic (jižní Čechy). [Succession of the vegetation on abandoned fields in the Chelčice region (southern Bohemia)]
Matějka K. (2022):Plant community succession in old fields in the Chelčice region (Southern Bohemia).

Některé další příspěvky na téma dynamika společenstev a sukcese je možno nalézt v sekci publikace.

 


© Karel Matějka - IDS (2011-2022)