Dokumenty k projektu Participativní management chráněných oblastí - klíč k minimalizaci konfliktů mezi ochranou biodiversity a socioekonomickým rozvojem místních komunit

 

Hlavní stránka projektu

 

Průběžné zprávy
* Zpráva o řešení projektu v roce 2003Formát PDF
* Průběžná zpráva ke dni 11. 3. 2004Formát PDF
* Průběžná zpráva ke dni 30. 6. 2004Formát PDF
* Průběžná zpráva ke dni 30. 9. 2004Formát PDF
* Zpráva o řešení projektu v roce 2004Formát PDF
* Průběžná zpráva ke dni 27. 6. 2005Formát PDF
* Základní informace o obsahu projektu a o jeho výsledcíchFormát PDF
* Závěrečná zpráva o řešení projektu (listopad 2005)Formát PDF
* Přílohy závěrečné zprávy (seznam s odkazy)Formát HTML

Hlavní dokumenty
K. Matějka: Poznámky k připravovanému Metodickému pokynu Ministerstva životního prostředí kterým se stanoví obsah plánů péče o chráněné krajinné oblasti a a postup jejich zpracování, projednání a schvalováníFormát PDF
J. Boháč: Náhlé posuny v ekosystémech - teoretické základy pro určení maximální únosnosti stability ekosystémů a krajinyFormát PDF
J. Boháč: Biodiversita a udržitelný rozvoj ŠumavyFormát PDF
J. Boháč: Biodiversita a udržitelný rozvoj TřeboňskaFormát PDF
J. Boháč: Biodiversita KřivoklátskaFormát PDF
J. Boháč: Využití epigeických bezobratlých pro sledování změn ekosystémů a krajiny v chráněných oblastech (case study)Formát PDF
J. Boháč, J. Matějíček, R. Rous: Srovnání biodiversity drabčíkovitých (Coleoptera, Staphylinidae) biosférických rezervací Šumava, Třeboňsko a Křivoklátsko s vyhodnocením podle jejich ekologických nároků a citlivosti k antropogenním vlivům a podle stupně ohroženíFormát PDF
J. Matějíček, J. Boháč: Výskyt epigeických bezobratlých na šumavských lokalitách (tabulka)Formát PDF
K. Matějka: Základní mapové podklady ke zpracovávaným chráněným územímFormát HTML
K. Matějka: Střetové oblasti v rámci sledovaných biosférických rezervacíFormát PDF
K. Matějka: Porovnání potenciální diversity přírodních podmínek tří sledovaných územíFormát HTML
K. Matějka: Louky Šumavy a PředšumavíFormát HTML
K. Matějka: Možnosti monitoringu lučních a obdobných společenstev v oblasti ŠumavyFormát PDF
K. Matějka: Návrh systému monitoringu ve vztahu k paticipativnímu / integrovanému managementu biosférických rezervacíFormát PDF
J. Boháč: Indikátory biodiversityFormát PDF
J. Boháč: Návrh systému indikátorů biodiversity a bioindikátorů ve vztahu k participativnímu managementu biosférických rezervací (Poznámkami opatřil K. Matějka)Formát PDF
K. Matějka: Sídla a obyvatelstvoFormát HTML
K. Matějka: Statistické šetření pro porovnání obcí v zájmovém územíFormát HTML
K. Matějka: Hodnocení obcí podle zastoupení druhů pozemkůFormát PDF
K. Matějka: Ordinace sociálně-ekonomických charakteristik obcíFormát PDF
* Sociologický dotazníkový průzkumFormát PDF
* Dotazník k sociologickému šetřeníFormát PDF
K. Matějka: Dotazníky k sociologicko-ekonomickému průzkumu zájmových území (zpracování dat)Formát PDF
K. Matějka: Sociologický průzkum k ochraně přírody v CHKO TřeboňskoFormát HTML

Pracovní dokumenty
* Články v MF Dnes od roku 2003 k problematice KřivoklátskaFormát TXT
* Články v MF Dnes od roku 2003 k problematice TřeboňskaFormát TXT
* Články v MF Dnes k problematice biosférických rezervacíFormát TXT

 

Poznámka: Tento seznam obsahuje pouze základní dokumenty. Další informace jsou dostupné pomocí odkazů ze zde uvedených souborů.
Materiály ve formátu PDF potřebují k prohlížení Adobe (Acrobat) Reader, verze 5 nebo vyšší. Tento program je možné získat zdarma na internetové adrese firmy Adobe


© Karel Matějka - IDS (2003-2005)