Go to the English pages

infodatasys.cz

Stránky domény infodatasys.cz jsou spravovány firmou

Karel Matějka
-
IDS

 

Přehled tématických okruhů
Úvodní stránka
Kontakt
Poskytované služby
Témata a přehled výsledků práce
Seznam publikací, závěrečných zpráv a jiných materiálů
Lesnická typologie a lesní oblasti ČR
Lesnická typologie
Přírodní lesní oblasti ČR
Horské lesy České republiky
Projekty
Pěstební opatření pro zvýšení biodiversity v lesích v CHÚ
Management biodiversity v Krkonoších a na Šumavě (BiodivKrŠu)
Participativní management chráněných území
Městské a příměstské lesy Prahy
Problémové okruhy
Výzkum na Šumavě
Výzkum v povodí jezer Šumavy
Ekosystémy v oblasti Židovského lesa na Šumavě
Dynamika vegetace a sukcese
Smrk (Picea abies) a horské lesy ČR
Využití hemisférických snímků pro studium ekologie lesů
Klima
Česká republika z hlediska užití země
Krajinná ekologie a historie krajiny
Socio-ekonomický výzkum v krajině ČR
Plány péče o maloplošná chráněná území
Introdukované dřeviny v lesích ČR
Prezentace k ekologickému výzkumu
Digitalizace materiálů
Software
Podklady pro zpracování dat v lesnictví
Rody cévnatých rostlin publikované v Květeně ČR
Studijní materiály k výuce
Užitečné internetové odkazy
Hledat soubor na tomto webu

Archiv WaybackMachine webu www.infodatasys.cz


© Karel Matějka - IDS (2003-2023)